Game bắn cá - Diễn đàn mẹo vặt

Hàng trăm trang web nhà cái cung cấp trò chơi bắn cá trực tuyến biết chọn ai?

You are not logged in.

#1 2020-09-06 17:32:35

ClaudetteH
Member
From: Austria, Oberfeuchtenbach
Registered: 2020-09-06
Posts: 2

Xem lại đã cài apps gì gần đây Apps chạy ngầm

Máy tínhMáy tính Mac, macOS   Mình đang dùng mac pro 2012 os 10.14.6 thời gian gần đây máy nhanh nóng cho dù bât ít tap, tầm 2h.
Hoang Tuan 0781 giờ  Bình luận: 2      Mình đang dùng mac pro 2012 os 10.14.6 thời gian gần đây máy nhanh nóng cho dù bât ít tap, tầm 2h là bắt đầu nóng.
nhờ ae chỉ giúp.
cảm ơn.
Thích    Chia sẻ  Báo xấu      Tags: macoshỏi đáp  2 Bình luận     tiny1990TÍCH CỰC 1 giờ  Đem ra tiệm kêu bôi cho lớp tản nhiệt mới.
8 năm rồi chắc khô quéo nên giảm tản nhiệt kém.
Xem lại đã cài apps gì gần đây Apps chạy ngầm.
Safari nhiều tabs nhiều add-on     Hoang Tuan 078     Hoang Tuan 078Trứng 39 phút             tiny1990 đã nói:       ↑           Đem ra tiệm kêu bôi cho lớp tản nhiệt mới.
8 năm rồi chắc khô quéo nên giảm tản nhiệt kém.
Xem lại đã cài apps gì gần đây Apps chạy ngầm.
Safari nhiều tabs nhiều add-on       @tiny1990  cài cleanmymac x bạn ah mình xài chủ yếu trên CocCoc bạn ah.

Offline

W88yes

Board footer

Powered by FluxBB